Menu
ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

  • ಮೆ|| ಸ್ಟಾರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ಸ್ & ಪವರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ರವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ (ಬಳಕೆ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ನಿರ್ಧಾರಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1959 ಸೆಕ್ಷನ್ 9(ಎ) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಪೀಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿ: 10-09-2018 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ.
  • ಮೆ|| ಪ್ರಸ್ಟೀಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ವಿದ್ಯುತ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಭಂದ 6.1.2018 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ
  • ಪರವಾನಗಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
  • ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 30.06.2015
  • LEC ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 251 ರ ದಿನಾಂಕ 28-09-2015
  • ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಅಥವ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕನ್ವೇಯರ್
  • ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರೋಹಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಠೆ ಮಾಡುವ ಸುತ್ತೋಲೆ

  • ವಿದ್ಯುತ್ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಧಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ
  • ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ