Menu
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಟಿ ಎನ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚು
ಹುದ್ದೆ :ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು.
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ : ನಿರ್ಮಾಣ್ ಭವನ, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಪಿ.ಬಿ.ನಂ:5148, ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560010
ದೂರವಾಣಿ:080-23371691, 080-23371693
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:080-23371692
ಇಮೇಲ್:ceig[dot]blr[at]gmail[dot]com, ceigdmn[at]gmail[dot]com, ceig[dot]tech[at]gmail[dot]com, eitaxsection[at]gmail[dot]com, ceig[dot]licensing[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಬಿ.ವಿ.ಶಶಿಕಲಾ
ಹುದ್ದೆ: ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು , ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಶಬ್ರಿನ್ ಆಯಿಷಾ ತಾಜ್
ಹುದ್ದೆ:ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು-1, ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಸಿ.ಎನ್
ಹುದ್ದೆ:ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು-2, ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿ.ಎನ್
ಹುದ್ದೆ:ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು-ಪರವಾನಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ನೇತ್ರಾವತಿ ಜಿ.ಎನ್
ಹುದ್ದೆ:ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು-Manual, ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೆ
ಹುದ್ದೆ: ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ: ನಂ.53/2, ನಿಜಗುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂಬಾಗ, ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -19.
ದೂರವಾಣಿ:080-26608675
ಇಮೇಲ್:acei[dot]blrs[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಬಿ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.53/2, ನಿಜಗುಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಂಬಾಗ, ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು -19.
ದೂರವಾಣಿ:080-26608675
ಇಮೇಲ್:acei[dot]blrs[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಡಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಕ್ಷಿಣ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ 119, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅರಕೆರೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್, ಬಿ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 076.
ದೂರವಾಣಿ:080-26484656
ಇಮೇಲ್:basdcei[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾರಾಣಿ ಎನ್
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಕ್ಷಿಣ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ 119, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅರಕೆರೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್, ಬಿ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 076.
ದೂರವಾಣಿ:5080-26484656
ಇಮೇಲ್:basdcei[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ವಸಂತ್ ಬಿ.ಎನ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಕ್ಷಿಣ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ 119, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ, ಅರಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅರಕೆರೆ, ಬಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೇಔಟ್, ಬಿ ಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು -560 076.
ದೂರವಾಣಿ: 080-26484656
ಇಮೇಲ್:basdcei[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್
ಹುದ್ದೆ : ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ : ನಂ. 129, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ ರಸ್ತೆ, ಗವಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆ, ಹನುಮಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560019.
ದೂರವಾಣಿ:080-26612080
ಇಮೇಲ್::dcei[dot]bw[at]gmail[dot]com


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಮೇಘನಾಯ್ಕ್ ಎಲ್
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ : ನಂ. 129, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ ರಸ್ತೆ, ಗವಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆ, ಹನುಮಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560019.
ದೂರವಾಣಿ: 080-26612080
ಇಮೇಲ್:dcei[dot]bw[at]gmail[dot]com


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಕಿರಣ್ ಹೆಚ್ ಸಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ. 129, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, 3 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ ರಸ್ತೆ, ಗವಿಪುರಂ ಬಡಾವಣೆ, ಹನುಮಂತ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560019.
ದೂರವಾಣಿ:080-26612080
ಇಮೇಲ್:dcei[dot]bw[at]gmail[dot]com
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂ ಸಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಶ್ಚಿಮ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.221, ಎ.ಹೆಚ್.ಎ ಜೆನ್ನಿತ್ ಕಟ್ಟಡ, 12 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 2 ನೇ ಹಂತ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 072.
ದೂರವಾಣಿ: 080-23210942
ಇಮೇಲ್:dceiaw[dot]blr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ನಾಗರಾಜ್
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಶ್ಚಿಮ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.221, ಎ.ಹೆಚ್.ಎ ಜೆನ್ನಿತ್ ಕಟ್ಟಡ, 12 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 2 ನೇ ಹಂತ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 072.
ದೂರವಾಣಿ: 080-23210942
ಇಮೇಲ್:dceiaw[dot]blr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ರಾಧಾ ಜಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಶ್ಚಿಮ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.221, ಎ.ಹೆಚ್.ಎ ಜೆನ್ನಿತ್ ಕಟ್ಟಡ, 12 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 2 ನೇ ಹಂತ, ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 072.
ದೂರವಾಣಿ: 080-23210942
ಇಮೇಲ್:dceiaw[dot]blr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಕೆ ನಾಗರಾಜ್
ಹುದ್ದೆ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.2/3 & 4, ಅರಗಿಣಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 10
ದೂರವಾಣಿ:080-23420022
ಇಮೇಲ್:aceibn[dot]blr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಕೆ.ಎಂ.ಕಾಂತರಾಜು
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.2/3 & 4, ಅರಗಿಣಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 10
ದೂರವಾಣಿ: 080-23420022
ಇಮೇಲ್:aceibn[dot]blr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ್‌ ಮೊಗೇರ್
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.2/3 & 4, ಅರಗಿಣಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 10
ದೂರವಾಣಿ: 080- 23420022
ಇಮೇಲ್:aceibn[dot]blr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಶ್ರುತಿ ಕೆ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.2/3 & 4, ಅರಗಿಣಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 10
ದೂರವಾಣಿ: 080- 23420022
ಇಮೇಲ್:aceibn[dot]blr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಹೆಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಎನ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ತರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.723, "ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ", 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕದಂಬ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರು, ಮೋದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 086.
ದೂರವಾಣಿ:080-23354509
ಇಮೇಲ್:dceiban[dot]blr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಹರೀಶ್
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ತರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.723, "ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ", 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕದಂಬ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರು, ಮೋದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 086.
ದೂರವಾಣಿ:080-23354509
ಇಮೇಲ್:dceiban[dot]blr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಶಫಿಯಾ ತಬಸ್ಸುಮ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ತರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.723, "ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ", 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕದಂಬ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರು, ಮೋದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 086.
ದೂರವಾಣಿ:080-23354509
ಇಮೇಲ್:dceiban[dot]blr[at]gmail[dot]com


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಜಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.2/4, ಅರಗಿಣಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 10
ದೂರವಾಣಿ:080-23422862
ಇಮೇಲ್:dceieast[dot]blr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಸತೀಶ್ ಎನ್
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.2/4, ಅರಗಿಣಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 10
ದೂರವಾಣಿ:080-23422862
ಇಮೇಲ್:dceieast[dot]blr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.2/4, ಅರಗಿಣಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಡಾ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 10
ದೂರವಾಣಿ:080-23422862
ಇಮೇಲ್:dceieast[dot]blr[at]gmail[dot]com


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: :ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ನಾಯ್ಕ್ ಟಿ ಎಲ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೂರ್ವ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸನಂ.11 & 12/1, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಶಾಮಪ್ಪ ಕಟ್ಟಡ, ದೇವೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಎ.ಕೆ.ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560032.
ದೂರವಾಣಿ:080-23332862
ಇಮೇಲ್:dcei[dot]bae[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಭೀಮಾಶಂಕರ್
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೂರ್ವ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.11 & 12/1, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಶಾಮಪ್ಪ ಕಟ್ಟಡ, ದೇವೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಎ.ಕೆ.ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560032.
ದೂರವಾಣಿ:080-23332862
ಇಮೇಲ್:dcei[dot]bae[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾರಾಣಿ ಟಿ.ಆರ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೂರ್ವ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.11 & 12/1, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಶಾಮಪ್ಪ ಕಟ್ಟಡ, ದೇವೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಎ.ಕೆ.ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560032.
ದೂರವಾಣಿ:080-23332862
ಇಮೇಲ್:dcei[dot]bae[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಯೊಗೀಶ್.ಜಿ
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ: 95, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560004
ದೂರವಾಣಿ: 080-29500264
ಇಮೇಲ್:electricalinspectorbs[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಮುನಿರಾಜ್ ವೈ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ -1
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:ನಂ: 95, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560004
ದೂರವಾಣಿ:080-29500264
ಇಮೇಲ್:electricalinspectorbs[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಜಿ.ಗಿರೀಶ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ -2
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ: 95, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560004
ದೂರವಾಣಿ: 080-29500264
ಇಮೇಲ್:electricalinspectorbs[at]gmail[dot]com


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ನ್ ಸಂಗೀತ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ರಾಮನಗರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎದುರು, ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ 571511.
ದೂರವಾಣಿ:080-27273368
ಇಮೇಲ್:deiramnagara[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್‌ ಹೆಚ್.ಸಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ತುಮಕೂರು
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ತುಮಕೂರು, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಈಶ್ವರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಶೋಕ ನಗರ, ತುಮಕೂರು-572103.
ದೂರವಾಣಿ: 08162-2278876
ಇಮೇಲ್:dei[dot]tkr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಮುಕ್ತಂಬಾ ಬಿ.ಎನ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಸಿಟಿಜನ್ ಕ್ಲಬ್ ಎದುರು, ವಾಪಸಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562 103
ದೂರವಾಣಿ:08156-270454
ಇಮೇಲ್:dei[dot]cbp[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಎಚ್.ಎಸ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಕೋಲಾರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:ನಂ.1084, ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿನ್ಮಯ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ-563101.
ದೂರವಾಣಿ:08152 222392
ಇಮೇಲ್:dei[dot]aei[dot]klr[at]gmail[dot]comಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಜೆ. ಹೆಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಸೈಟ್ ನಂ.45, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವೈಭವ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ, ಮಿತ್ರ ಬಡಾವಣೆ, ಮೇಡಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501.
ದೂರವಾಣಿ:08194 222357
ಇಮೇಲ್:dceicta[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ರಾಧಾ ಎಂ.ಎಸ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಸೈಟ್ ನಂ.45, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ವೈಭವ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ, ಮಿತ್ರ ಬಡಾವಣೆ, ಮೇಡಹಳ್ಳಿರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501.
ದೂರವಾಣಿ:08194 222357
ಇಮೇಲ್:dceicta[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ದೇಸಾಯಿ
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ದಾವಣಗೆರೆ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ ನಂ.2257/5, ಬಕ್ಕೇಶ್ವರ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ.'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತೊಗಟವೀರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕ, ದಾವಣಗೆರೆ-577004
ದೂರವಾಣಿ:08192 221556
ಇಮೇಲ್:eidavanagere[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಚೇತನ್ ಡಿ.ಎಸ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ದಾವಣಗೆರೆ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.2257/5, ಬಕ್ಕೇಶ್ವರ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ.'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತೊಗಟವೀರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಪಕ್ಕ, ದಾವಣಗೆರೆ-577004
ದೂರವಾಣಿ:08192 221556
ಇಮೇಲ್:eidavanagere[at]gmail[dot]com


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್
ಹುದ್ದೆ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಮೈಸೂರು
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ : ನಂ .2587, ಅಂಜನಾಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೇತಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ದತ್ತಗಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು -570022
ದೂರವಾಣಿ:0821-2463177, 08021-2463176, 08021-2463178
ಇಮೇಲ್:aceimys[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಅಲ್ತಾಫ್ ಹುಸ್ಸೇನೆ ಜಾಕರ್ತ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮೈಸೂರು
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ .2587, ಅಂಜನಾಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೇತಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ದತ್ತಗಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು -570022
ದೂರವಾಣಿ: 0821-2463177, 08021-2463176, 08021-2463178
ಇಮೇಲ್:aceimys[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ವೀಣಾ ಕೆ
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮೈಸೂರು - ದಕ್ಷಿಣ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ : ನಂ .2587, ಅಂಜನಾಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೇತಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ದತ್ತಗಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು -570022
ದೂರವಾಣಿ:0821-2463177, 08021-2463176, 08021-2463178
ಇಮೇಲ್:aceimys[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಂ
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮೈಸೂರು - ಉತ್ತರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ : ನಂ .2587, ಅಂಜನಾಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೇತಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ದತ್ತಗಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು -570022
ದೂರವಾಣಿ: 0821-2463177, 08021-2463176, 08021-2463178
ಇಮೇಲ್:aceimys[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ ರವೀಶ್‌ ಎಂ.ಪಿ.
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮೈಸೂರು - ದಕ್ಷಿಣ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ .2587, ಅಂಜನಾಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೇತಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ದತ್ತಗಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು -570022
ದೂರವಾಣಿ: 0821-2463177, 08021-2463176, 08021-2463178
ಇಮೇಲ್:aceimys[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ರಾಜು ಎನ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮೈಸೂರು - ಉತ್ತರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ .2587, ಅಂಜನಾಡ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನೇತಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ದತ್ತಗಳ್ಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು -570022
ದೂರವಾಣಿ: 0821-2463177, 08021-2463176, 08021-2463178
ಇಮೇಲ್:aceimys[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಜು ಜಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮಂಡ್ಯ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಎಲ್ಐಸಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎದುರು., ಬಂದಿ ಗೌಡ ಲೇಔಟ್, ಮಂಡ್ಯ-571 401
ದೂರವಾಣಿ: 08232 -220611
ಇಮೇಲ್:deimandya123[at]gmail[dot]comಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಅರ್ಚನಾ ಎಂ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :C/o. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, W/o. ನಾಗರಾಜ, 93/88 & 94/88 (ಎ), 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಭುಜಂಗೇಶ್ವರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313
ದೂರವಾಣಿ:08226-222645
ಇಮೇಲ್:deichnagar[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಯಂಕಣ್ಣ
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಸನ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ : ನಂ .2278, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಲಿಕಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆರ್‌ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಹಸನಾ -573201
ದೂರವಾಣಿ:08172-297105
ಇಮೇಲ್:electricalinspector[dot]hassan[at]gmail[dot]com


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಹಸೀನ ಬಾನು
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಹಾಸನ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ : ನಂ .2278, 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಲಿಕಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆರ್‌ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಹಸನಾ -573201
ದೂರವಾಣಿ:08172-297105
ಇಮೇಲ್:electricalinspector[dot]hassan[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಅಮೀತ್. ಹೆಚ್. ವಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮಡಿಕೇರಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ, ನಂ: 82/2, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಹದೇವ ಪೇಟೆ, ಶ್ರೀ. ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ-571201.
ದೂರವಾಣಿ: 08272-295741
ಇಮೇಲ್:dei[dot]mdk[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಸುದೇಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್
ಹುದ್ದೆ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಮಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು 3ನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಕೆನರಾ ಟವರ್ಸ್, ಎನ್.ಹೆಚ್-66, ಕೊಟ್ಟಾರಚೌಕಿ, ಮಂಗಳೂರು-575006.
ದೂರವಾಣಿ: 0824-2454970
ಇಮೇಲ್:elinratemng[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ವೈಜಯಂತಿ. ಎ. ಎಸ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು 3ನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಕೆನರಾ ಟವರ್ಸ್, ಎನ್.ಹೆಚ್-66, ಕೊಟ್ಟಾರಚೌಕಿ, ಮಂಗಳೂರು-575006.
ದೂರವಾಣಿ:0824-2454970
ಇಮೇಲ್:elinratemng[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಮನೋಜ್. ಎಂ(I/C)
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮಂಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು 3ನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಕೆನರಾ ಟವರ್ಸ್, ಎನ್.ಹೆಚ್-66, ಕೊಟ್ಟಾರಚೌಕಿ, ಮಂಗಳೂರು-575006.
ದೂರವಾಣಿ:0824-2454970
ಇಮೇಲ್:elinratemng[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ವಿರೂಪಣ್ಣ(I/C)
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮಂಗಳೂರು -1
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು 3ನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಕೆನರಾ ಟವರ್ಸ್, ಎನ್.ಹೆಚ್-66, ಕೊಟ್ಟಾರಚೌಕಿ, ಮಂಗಳೂರು-575006.
ದೂರವಾಣಿ: 0824-2454970
ಇಮೇಲ್:elinratemng[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಮನೋಜ್. ಎಂ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮಂಗಳೂರು -2
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು 3ನೇ ಅಂತಸ್ತು, ಕೆನರಾ ಟವರ್ಸ್, ಎನ್.ಹೆಚ್-66, ಕೊಟ್ಟಾರಚೌಕಿ, ಮಂಗಳೂರು-575006.
ದೂರವಾಣಿ:0824-2454970
ಇಮೇಲ್:elinratemng[at]gmail[dot]com


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಅಭಿನಂದನ್. ಎಸ್. ಆರ್(I/C)
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಉಡುಪಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ : "ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್", ನಂ. 4-1-34 ಎಫ್‌ಸಿ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಎನ್‌ಎಚ್ 66, ಅಂಬಲಪಾಡಿ, ಉಡುಪಿ -576103
ದೂರವಾಣಿ: 08202-2521944
ಇಮೇಲ್:eiudupi[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಅಭಿನಂದನ್.ಎಸ್. ಆರ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಉಡುಪಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :"ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್", ನಂ. 4-1-34 ಎಫ್‌ಸಿ, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಎನ್‌ಎಚ್ 66, ಅಂಬಲಪಾಡಿ, ಉಡುಪಿ -576103
ದೂರವಾಣಿ:08202-521944
ಇಮೇಲ್:eiudupi[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಎಸ್.ಕೆ
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ರಾಘವ ನಿಲಯ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201.
ದೂರವಾಣಿ:08182-220724
ಇಮೇಲ್:elinratesmg[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ರಾಜೇಶ್ ಬಿ. ವೈ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ರಾಘವ ನಿಲಯ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, ದುರ್ಗಿಗುಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201.
ದೂರವಾಣಿ:08182-220724
ಇಮೇಲ್:elinratesmg[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್‌ಸಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ, ಎನ್.ಆರ್.ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ದೂರವಾಣಿ: 08262-295587
ಇಮೇಲ್:elinratecmg[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿ.ಕೆ.
ಹುದ್ದೆ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಧಾರವಾಡ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಸ್ನೇಹಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೃಂದಾವನ ಲೇಔಟ್, ಸನ್ಮತಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ.
ದೂರವಾಣಿ:0836-2442351
ಇಮೇಲ್:aceidwd[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂ ಕಡ್ಕೊಳ(
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಧಾರವಾಡ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಸ್ನೇಹಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೃಂದಾವನ ಲೇಔಟ್, ಸನ್ಮತಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ.
ದೂರವಾಣಿ:0836-2442351
ಇಮೇಲ್:aceidwd[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಮಂಜುನಾಥ ಹೀರೆಮಠ
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಧಾರವಾಡ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಸ್ನೇಹಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೃಂದಾವನ ಲೇಔಟ್, ಸನ್ಮತಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ.
ದೂರವಾಣಿ:0836-2442351
ಇಮೇಲ್:aceidwd[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಲೋಹಿತ್ ಕೆ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಧಾರವಾಡ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಸ್ನೇಹಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೃಂದಾವನ ಲೇಔಟ್, ಸನ್ಮತಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಧಾರವಾಡ.
ದೂರವಾಣಿ:0836-2442351
ಇಮೇಲ್:aceidwd[at]gmail[dot]com


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ರಬಿಯಾ ನಡಾಫ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಗದಗ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಕೊಠಡಿ ನಂ.120, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ್, ಗದಗ -582103
ದೂರವಾಣಿ:08372-232351
ಇಮೇಲ್:deigadag14[at]gmail[dot]com


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಸುರೇದ್ರ (ಪ್ರಭಾರ)
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಶಿರಸಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಶಿರಸಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ದೇವಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಶಿರಸಿ-581401
ದೂರವಾಣಿ: 08384- 229030
ಇಮೇಲ್:sirsidei[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಸುರೇಂದ್ರ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಶಿರಸಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಶಿರಸಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ದೇವಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಶಿರಸಿ-581401
ದೂರವಾಣಿ:08384- 229030
ಇಮೇಲ್:sirsidei[at]gmail[dot]com


ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಸಂಗೀತಾ ಪುರಾಣಿಕ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಹಾವೇರಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ, ನಂ.06, ೨ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿ.ಜಿ. ಮಾಗವಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್‌, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಹಾವೇರಿ-581110
ದೂರವಾಣಿ:08375- 233302
ಇಮೇಲ್:deihvr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗೊಳಸಂಗಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಳಗಾವಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಸಿಟಿಎಸ್. ನಂ.1382/2, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೆಗಂಡೆ ಬ್ಯುಲ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ-590001
ದೂರವಾಣಿ:08312 436331
ಇಮೇಲ್:eibgmdn[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಸ್ ಕುರಿ
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೆಳಗಾವಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಸಿಟಿಎಸ್. ನಂ.1382/2, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೆಗಂಡೆ ಬ್ಯುಲ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ-590001
ದೂರವಾಣಿ:08312 436331
ಇಮೇಲ್:eibgmdn[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಯೆಲ್ಪಿ ರೇಣುಕಾ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು-1, ಬೆಳಗಾವಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಸಿಟಿಎಸ್. ನಂ.1382/2, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೆಗಂಡೆ ಬ್ಯುಲ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ-590001
ದೂರವಾಣಿ:08312 436331
ಇಮೇಲ್:eibgmdn[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು-2, ಬೆಳಗಾವಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಸಿಟಿಎಸ್. ನಂ.1382/2, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೆಗಂಡೆ ಬ್ಯುಲ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ-590001
ದೂರವಾಣಿ: 08312 436331
ಇಮೇಲ್:eibgmdn[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ರಶ್ಮಿ ಎಂ ಹನಸಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.240, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ (ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ), ನವನಗರದ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ- 587103
ದೂರವಾಣಿ:08354- 235456
ಇಮೇಲ್:deibgk[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಎಸ್. ಹೆಚ್, ಪಾಟೀಲ್(I/C)
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬಿಜಾಪುರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.730, ಸರಸ್ವತಿ ನಿಲಯ, ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ, ವಿವೇಕ್ ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ, ಜಲನಗರ, ಬಿಜಾಪುರ - 587109
ದೂರವಾಣಿ: 08352-277164
ಇಮೇಲ್:dei.bjp[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಎಸ್. ಹೆಚ್, ಪಾಟೀಲ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬಿಜಾಪುರ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.730, ಸರಸ್ವತಿ ನಿಲಯ, ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ, ವಿವೇಕ್ ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ, ಜಲನಗರ, ಬಿಜಾಪುರ - 587109
ದೂರವಾಣಿ:08352-277164
ಇಮೇಲ್:dei.bjp[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಜೆ.ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್(I/C)
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬಳ್ಳಾರಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.37, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ, ಕಪ್ಪಗಾಲ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳಾರಿ-583103
ದೂರವಾಣಿ:08392-200158
ಇಮೇಲ್:dei[dot]ballari[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಎ ಎನ್ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬಳ್ಳಾರಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.37, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ, ಕಪ್ಪಗಾಲ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳಾರಿ-583103
ದೂರವಾಣಿ:08392-200158
ಇಮೇಲ್:dei[dot]ballari[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಧರ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಎಂ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬಳ್ಳಾರಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.37, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ, ಕಪ್ಪಗಾಲ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳಾರಿ-583103
ದೂರವಾಣಿ:08392-200158
ಇಮೇಲ್:dei[dot]ballari[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಉಷಾ ಎನ್.ಎಸ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಕೊಪ್ಪಳ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :C/o ಶ್ರೀ ಅಮರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್, ಮರಿಶಾಂತವೀರ ನಗರ, ಚಿನಿವಾಲರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎದುರು, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಪ್ಪಳ-583231
ದೂರವಾಣಿ:08539-220787
ಇಮೇಲ್:deikoppal[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿ ಕೆ(ಐ/ಸಿ)(
ಹುದ್ದೆ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ,ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ.8 ಸರ್ವೆ ನಂ 86,ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ,ಜಯತೀರ್ಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ,ಉದ್ದನೂರ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585102
ದೂರವಾಣಿ:08472 220932
ಇಮೇಲ್:acei[dot]klb[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಿರೆಮಣಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ,ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ.8 ಸರ್ವೆ ನಂ 86,ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ,ಜಯತೀರ್ಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ,ಉದ್ದನೂರ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585102
ದೂರವಾಣಿ:08472 220932
ಇಮೇಲ್:acei[dot]klb[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂಗಡಿ
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ,ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ.8 ಸರ್ವೆ ನಂ 86,ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ,ಜಯತೀರ್ಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ,ಉದ್ದನೂರ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585102
ದೂರವಾಣಿ:08472 220932
ಇಮೇಲ್:acei[dot]klb[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಶಿಲ್ಪಾರಾಣಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ,ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ.8 ಸರ್ವೆ ನಂ 86,ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ,ಜಯತೀರ್ಥ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹತ್ತಿರ,ಉದ್ದನೂರ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585102
ದೂರವಾಣಿ:08472 220932
ಇಮೇಲ್:acei[dot]klb[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಫರಿದಾ ಬೇಗಂ
ಹುದ್ದೆ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ರಾಯಚೂರು
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು. ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 1-12-27/27 (ನೆಲ ಮಹಡಿ), ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು-584101
ದೂರವಾಣಿ:08532 220024
ಇಮೇಲ್:deircr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ದೊಡ್ಡನಿಂಗಪ್ಪ ಹರಳು
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ರಾಯಚೂರು
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು. ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ : 1-12-27/27 (ನೆಲ ಮಹಡಿ), ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು-584101
ದೂರವಾಣಿ:08532 220024
ಇಮೇಲ್:deircr[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು:ಮೀನಾಕ್ಷಿ
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಬೀದರ್
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ನಂ.8-11-496, ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಬೀದರ್-585401.
ದೂರವಾಣಿ:08482 226699
ಇಮೇಲ್:deibidar[at]gmail[dot]com

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು: ವೀರೇಶ್
ಹುದ್ದೆ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ
ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ :ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ#128, ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಸಹರಾ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಯಾದಗಿರಿ-585202 ಯಾದಗಿರಿ - 585 202
ದೂರವಾಣಿ:08473-250221
ಇಮೇಲ್:deiydg2013[at]gmail[dot]com