Menu
PIOs & APIOs ಪಟ್ಟಿ
ಇಲಾಖೆ ಕಡತಗಳ ವಿವರ ಕಡತಗಳ ಡೌನ್ ಲೋಡ್
ಆರ್.ಟಿ.ಐ & ಡಿ.ಒ.ಎ.ಐ ಸಿಇಐಜಿ - ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ
ಆರ್.ಟಿ.ಐ & ಡಿ.ಒ.ಎ.ಐ ಎಸಿಇಐ - ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ
ಆರ್.ಟಿ.ಐ & ಡಿ.ಒ.ಎ.ಐ ಎಸಿಇಐ - ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
ಆರ್.ಟಿ.ಐ & ಡಿ.ಒ.ಎ.ಐ ಎಸಿಇಐ - ಮೈಸೂರು
ಆರ್.ಟಿ.ಐ & ಡಿ.ಒ.ಎ.ಐ ಎಸಿಇಐ - ಮಂಗಳೂರು
ಆರ್.ಟಿ.ಐ & ಡಿ.ಒ.ಎ.ಐ ಎಸಿಇಐ - ದಾರವಾಡ
ಆರ್.ಟಿ.ಐ & ಡಿ.ಒ.ಎ.ಐ ಎಸಿಇಐ - ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ